FitVExplicitDestination

FitVExplicitDestination class

Sayfayı, pencerenin sol kenarına yerleştirilmiş yatay koordinat sola ve sayfanın içeriği, pencerenin içindeki sayfanın tüm yüksekliğine sığacak kadar büyütülmüş olarak görüntüleyen açık hedefi temsil eder. left için boş bir değer, o parametrenin geçerli değerinin değişmeden tutulacağını belirtir.

public sealed class FitVExplicitDestination : ExplicitDestination

yapıcılar

İsimTanım
FitVExplicitDestination(int, double)Uzak açık hedef oluşturur.
FitVExplicitDestination(Page, double)Yerel açık hedef oluşturur.

Özellikleri

İsimTanım
Left { get; }Pencerenin sol kenarında bulunan yatay koordinatı alır.
Page { get; }object hedef sayfasını alır
PageNumber { get; }Hedef sayfa numarasını alır

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Nesne durumunu dize değerine dönüştürür. Örnek: “1 FitV 100”.

Ayrıca bakınız