FixedPrint

FixedPrint class

Filigran Açıklamasının Sabit yazdırma verilerini temsil eder.

public class FixedPrint

Özellikleri

İsim Tanım
HorizontalTranslation { get; set; } Yatay çeviriyi alır veya ayarlar.
Matrix { get; set; } Matris değerini alır veya ayarlar.
VerticalTranslation { get; set; } Dikey çeviriyi alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız