GoToAction

GoToAction class

Görünümü belirli bir hedefe (sayfa, konum ve büyütme faktörü) değiştiren bir go-to eylemi temsil eder.

public class GoToAction : PdfAction

yapıcılar

İsimTanım
GoToAction(ExplicitDestination)Yapıcı.
GoToAction(Page)GoToAction sınıfı için yapıcı.
GoToAction(Document, string)Adlandırılmış Hedef ile bağlantılı eylem.
GoToAction(Page, ExplicitDestinationType, params double[])GoToAction sınıfı için yapıcı.

Özellikleri

İsimTanım
virtual Destination { get; set; }Atlanacak hedefi alır veya ayarlar.
Next { get; }Sırayla sonraki eylemler.

Ayrıca bakınız