GoToAction

GoToAction class

Görünümü belirli bir hedefe (sayfa, konum ve büyütme faktörü) değiştiren bir go-to eylemi temsil eder.

public class GoToAction : PdfAction

yapıcılar

İsim Tanım
GoToAction(ExplicitDestination) Yapıcı.
GoToAction(Page) GoToAction sınıfı için yapıcı.
GoToAction(Document, string) Adlandırılmış Hedef ile bağlantılı eylem.
GoToAction(Page, ExplicitDestinationType, params double[]) GoToAction sınıfı için yapıcı.

Özellikleri

İsim Tanım
virtual Destination { get; set; } Atlanacak hedefi alır veya ayarlar.
Next { get; } Sırayla sonraki eylemler.

Ayrıca bakınız