GoToRemoteAction

GoToRemoteAction class

Normal bir harekete geçme işlemine benzeyen ancak geçerli dosya yerine başka bir PDF dosyasındaki bir hedefe atlayan bir uzak harekete geçme işlemini temsil eder.

public sealed class GoToRemoteAction : GoToAction

yapıcılar

İsimTanım
GoToRemoteAction(string, ExplicitDestination)GoToRemoteAction nesnesini başlatır.
GoToRemoteAction(string, int)GoToRemoteAction nesnesini başlatır.

Özellikleri

İsimTanım
override Destination { get; set; }Atlanacak hedefi alır veya ayarlar.
File { get; set; }Hedefin bulunduğu dosyanın belirtimini alır veya ayarlar.
NewWindow { get; set; }Hedef belgenin yeni bir pencerede açılıp açılmayacağını belirten bir bayrak alır veya ayarlar.
Next { get; }Sırayla sonraki eylemler.

Ayrıca bakınız