GoToURIAction

GoToURIAction class

URI’nin çözümlenmesine neden olan bir URI eylemini temsil eder.

public sealed class GoToURIAction : PdfAction

yapıcılar

İsim Tanım
GoToURIAction(string) Yapıcı.

Özellikleri

İsim Tanım
Next { get; } Sırayla sonraki eylemler.
URI { get; set; } Çözümlenecek tek tip kaynak tanımlayıcısını alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız