GoToURIAction

GoToURIAction class

URI’nin çözümlenmesine neden olan bir URI eylemini temsil eder.

public sealed class GoToURIAction : PdfAction

yapıcılar

İsimTanım
GoToURIAction(string)Yapıcı.

Özellikleri

İsimTanım
Next { get; }Sırayla sonraki eylemler.
URI { get; set; }Çözümlenecek tek tip kaynak tanımlayıcısını alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız