HighlightingMode

HighlightingMode enumeration

Açıklamanın vurgulama modunu, fare düğmesine basıldığında veya etkin alanı içinde basılı tutulduğunda kullanılacak görsel efekti numaralandırır.

public enum HighlightingMode

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Vurgulama yok.
Invert 1 Açıklama dikdörtgeninin içeriğini ters çevirin.
Outline 2 Ek açıklamanın kenarlığını ters çevirin.
Push 3 Varsa, detaylandırmanın aşağı görünümünü görüntüleyin. Aşağı görünüm tanımlanmadıysa, açıklama dikdörtgeninin içeriğini, sayfa yüzeyinin altına itiliyormuş gibi görünecek şekilde dengeleyin.
Toggle 4 Push ile aynı (tercih edilen).

Ayrıca bakınız