IAppointment

IAppointment interface

Eylemler ve hedefler için genel arayüzü temsil eder.

public interface IAppointment

yöntemler

İsimTanım
ToString()Dize gösterimini döndürür

Ayrıca bakınız