IAppointment

IAppointment interface

Eylemler ve hedefler için genel arayüzü temsil eder.

public interface IAppointment

yöntemler

İsim Tanım
ToString() Dize gösterimini döndürür

Ayrıca bakınız