ImportDataAction

ImportDataAction class

Bir veri içe aktarma eyleminin başlatılması üzerine, Form Veri Biçimi (FDF) verileri, belirtilen bir dosyadan belgenin etkileşimli formuna aktarılacaktır.

public class ImportDataAction : PdfAction

Özellikleri

İsimTanım
Data { get; set; }Verilerin içe aktarılacağı FDF dosyası.
Next { get; }Sırayla sonraki eylemler.

Ayrıca bakınız