JavascriptAction

JavascriptAction class

Javascript eylemini temsil eden sınıf.

public sealed class JavascriptAction : PdfAction

yapıcılar

İsim Tanım
JavascriptAction(string) Yapıcı.

Özellikleri

İsim Tanım
Next { get; } Sırayla sonraki eylemler.
Script { get; set; } Javascript kodunu alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız