Justification

Justification enumeration

Açıklama metninin görüntülenmesinde kullanılacak dörtlü (yaslama) biçimlerini numaralandırır.

public enum Justification

değerler

İsimDeğerTanım
Left0Sola hizalama.
Center1Ortaya yaslama.
Right2Doğru gerekçe.

Ayrıca bakınız