Justification

Justification enumeration

Açıklama metninin görüntülenmesinde kullanılacak dörtlü (yaslama) biçimlerini numaralandırır.

public enum Justification

değerler

İsim Değer Tanım
Left 0 Sola hizalama.
Center 1 Ortaya yaslama.
Right 2 Doğru gerekçe.

Ayrıca bakınız