LaunchAction

LaunchAction class

Bir uygulamayı başlatan veya bir belgeyi açan veya yazdıran başlatma eylemini temsil eder.

public sealed class LaunchAction : PdfAction

yapıcılar

İsimTanım
LaunchAction(string)Bir başlatma eylemi oluşturur.
LaunchAction(Document, string)Bir başlatma eylemi oluşturur.

Özellikleri

İsimTanım
File { get; set; }Başlatılacak uygulamayı veya açılacak veya yazdırılacak belgeyi alır veya ayarlar.
NewWindow { get; set; }Hedef belgenin yeni bir pencerede açılıp açılmayacağını belirten bir bayrak alır veya ayarlar (yalnızca PDF belgelerini etkiler).
Next { get; }Sırayla sonraki eylemler.

Ayrıca bakınız