LaunchActionOperation

LaunchActionOperation enumeration

Başlatma eylemi yürütülürken belgeyle gerçekleştirilecek işlemleri numaralandırır.

public enum LaunchActionOperation

değerler

İsim Değer Tanım
Undefined 0 Tanımsız durum.
Open 1 Bir belge açın.
Print 2 Bir belge yazdırın.

Ayrıca bakınız