LightingSchemeType

LightingSchemeType enumeration

Enum LightingSchemeType: aydınlatma düzeni türleri kümesi.

public enum LightingSchemeType

değerler

İsim Değer Tanım
Artwork 0 “Sanat eseri” aydınlatma şeması.
None 1 “Yok” aydınlatma düzeni.
White 2 “Beyaz” aydınlatma düzeni.
Day 3 “Gündüz” aydınlatma düzeni.
Night 4 “Gece” aydınlatma düzeni.
Hard 5 “Sert” aydınlatma düzeni.
Primary 6 “Birincil” aydınlatma düzeni.
Blue 7 “Mavi” aydınlatma düzeni.
Red 8 “Kırmızı” aydınlatma düzeni.
Cube 9 “Küp” aydınlatma şeması.
CAD 10 “Cad” aydınlatma şeması.
Headlamp 11 “Far” aydınlatma şeması.

Ayrıca bakınız