CreationDate

MarkupAnnotation.CreationDate property

Açıklamanın oluşturulduğu tarih ve saati alır.

public DateTime CreationDate { get; }

Ayrıca bakınız