InReplyTo

MarkupAnnotation.InReplyTo property

Bu ek açıklamanın “yanıt olarak” olduğu ek açıklama referansı. Her iki ek açıklama da belgenin aynı sayfasında olmalıdır.

public Annotation InReplyTo { get; set; }

Ayrıca bakınız