Opacity

MarkupAnnotation.Opacity property

Açıklamayı boyamada kullanılacak sabit opaklık değerini alır veya ayarlar.

public double Opacity { get; set; }

Ayrıca bakınız