Popup

MarkupAnnotation.Popup property

Bu ek açıklamayla ilişkili metni girmek veya düzenlemek için açılır açıklama.

public PopupAnnotation Popup { get; set; }

Ayrıca bakınız