ReplyType

MarkupAnnotation.ReplyType property

Bu annotation ile InReplyTo. tarafından belirtilen arasındaki ilişkiyi (“yanıt türü”) belirten bir dize

public ReplyType ReplyType { get; set; }

Ayrıca bakınız