Subject

MarkupAnnotation.Subject property

Nesnenin açıklamasını temsil eden metni alır.

public string Subject { get; set; }

Ayrıca bakınız