Title

MarkupAnnotation.Title property

Ek açıklamanın başlık çubuğunda görüntülenmesi gereken bir metni alır veya ayarlar.

public string Title { get; set; }

Ayrıca bakınız