Measure.NumberFormat.FractionStyle

Measure.NumberFormat.FractionStyle enumeration

Kesir değerlerinin hangi şekilde görüntülendiğini gösteren değer.

public enum FractionStyle

değerler

İsimDeğerTanım
ShowAsDecimal0Kesirli değerleri ondalık kesir olarak göster.
ShowAsFraction1Kesirli değeri kesir olarak göster.
Round2Kesirli değerleri en yakın tam sayıya yuvarlayın.
Truncate3Tüm birimleri elde etmek için kısaltın.

Ayrıca bakınız