Measure.NumberFormat.FractionStyle

Measure.NumberFormat.FractionStyle enumeration

Kesir değerlerinin hangi şekilde görüntülendiğini gösteren değer.

public enum FractionStyle

değerler

İsim Değer Tanım
ShowAsDecimal 0 Kesirli değerleri ondalık kesir olarak göster.
ShowAsFraction 1 Kesirli değeri kesir olarak göster.
Round 2 Kesirli değerleri en yakın tam sayıya yuvarlayın.
Truncate 3 Tüm birimleri elde etmek için kısaltın.

Ayrıca bakınız