Measure.NumberFormatList

Measure.NumberFormatList class

Sayı biçimlerinin listesini temsil eder.

public class NumberFormatList

yapıcılar

İsim Tanım
NumberFormatList(Measure) NumberFormatList için Oluşturucu.

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Listedeki öğeler varsa sayın.
Item { get; set; } Dizinine göre listedeki sayı biçimini alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
Add(NumberFormat) Listeye sayı biçimi ekler.
Insert(int, NumberFormat) Listeye sayı biçimi ekler.
RemoveAt(int) Sayı biçimini listeden kaldırır.

Ayrıca bakınız