Measure

Measure class

Ölçü koordinat sistemini açıklayan sınıf.

public class Measure

yapıcılar

İsimTanım
Measure(Annotation)Ölçü ek açıklamaları için Ölçü nesnesi oluşturur.

Özellikleri

İsimTanım
AngleFormat { get; set; }Açıların ölçümü için bir sayı biçimi dizisi.
AreaFormat { get; set; }Alan ölçümü için bir sayı biçimi dizisi.
DistanceFormat { get; set; }Herhangi bir yönde mesafe ölçümü için bir sayı biçimi dizisi.
Origin { get; set; }Varsayılan kullanıcı alanı koordinatlarında ölçüm koordinat sisteminin orijinini belirtecek nokta.
ScaleRatio { get; set; }Çizimin ölçek oranını ifade eden bir metin dizisi.
SlopeFormat { get; set; }Bir doğrunun eğimini ölçmek için bir sayı biçimi dizisi.
XFormat { get; set; }x ekseni boyunca ve Y yoksa, y ekseni boyunca da değişimin ölçümü için bir sayı biçimi dizisi
XYFactor { get; set; }Y ekseni boyunca en büyük birimleri x ekseni boyunca en büyük birimlere dönüştürmek için kullanılacak bir faktör.
YFormat { get; set; }Y ekseni boyunca değişimin ölçümü için bir sayı biçimi dizisi.

Ayrıca bakınız