Measure

Measure class

Ölçü koordinat sistemini açıklayan sınıf.

public class Measure

yapıcılar

İsim Tanım
Measure(Annotation) Ölçü ek açıklamaları için Ölçü nesnesi oluşturur.

Özellikleri

İsim Tanım
AngleFormat { get; set; } Açıların ölçümü için bir sayı biçimi dizisi.
AreaFormat { get; set; } Alan ölçümü için bir sayı biçimi dizisi.
DistanceFormat { get; set; } Herhangi bir yönde mesafe ölçümü için bir sayı biçimi dizisi.
Origin { get; set; } Varsayılan kullanıcı alanı koordinatlarında ölçüm koordinat sisteminin orijinini belirtecek nokta.
ScaleRatio { get; set; } Çizimin ölçek oranını ifade eden bir metin dizisi.
SlopeFormat { get; set; } Bir doğrunun eğimini ölçmek için bir sayı biçimi dizisi.
XFormat { get; set; } x ekseni boyunca ve Y yoksa, y ekseni boyunca da değişimin ölçümü için bir sayı biçimi dizisi
XYFactor { get; set; } Y ekseni boyunca en büyük birimleri x ekseni boyunca en büyük birimlere dönüştürmek için kullanılacak bir faktör.
YFormat { get; set; } Y ekseni boyunca değişimin ölçümü için bir sayı biçimi dizisi.

Ayrıca bakınız