MediaClip

MediaClip class

Sınıf, yorumlamanın medya klibi nesnesini tanımlar.

public class MediaClip

Ayrıca bakınız