MediaClipData

MediaClipData class

Sınıf, medya klibi verilerini açıklar.

public class MediaClipData : MediaClip

Özellikleri

İsimTanım
Data { get; }Gerçek medya verilerini içeren dosya belirtimini döndür .

Ayrıca bakınız