MediaClipSection

MediaClipSection class

Bu sınıf, Medya klibi bölümünü açıklar.

public class MediaClipSection : MediaClip

Ayrıca bakınız