MediaRendition

MediaRendition class

Sınıf, medya yorumunu açıklar.

public sealed class MediaRendition : Rendition

Özellikleri

İsim Tanım
MediaClip { get; } Yorumlamayla ilişkili medya klibi nesnelerini alır veya ayarlar.
Name { get; set; } Bir kullanıcı arabiriminde kullanım ve JavaScript eylemleriyle ad ağacı araması için yorumlamanın adını belirten metin dizesi.
RenditionType { get; } Yorum türünü alır.

Ayrıca bakınız