NamedAction

NamedAction class

PDF görüntüleyici uygulamalarının desteklemesi beklenen adlandırılmış eylemleri temsil eder.

public sealed class NamedAction : PdfAction

yapıcılar

İsim Tanım
NamedAction(PredefinedAction) Adlandırılmış Eylem sınıfı için Oluşturucu.

Özellikleri

İsim Tanım
Name { get; set; } Gerçekleştirilecek eylemi alır veya ayarlar.
Next { get; } Sırayla sonraki eylemler.

Ayrıca bakınız