NamedAction

NamedAction class

PDF görüntüleyici uygulamalarının desteklemesi beklenen adlandırılmış eylemleri temsil eder.

public sealed class NamedAction : PdfAction

yapıcılar

İsimTanım
NamedAction(PredefinedAction)Adlandırılmış Eylem sınıfı için Oluşturucu.

Özellikleri

İsimTanım
Name { get; set; }Gerçekleştirilecek eylemi alır veya ayarlar.
Next { get; }Sırayla sonraki eylemler.

Ayrıca bakınız