NamedDestination

NamedDestination class

Açık sözdizimi ile doğrudan tanımlanmak yerine, bir hedefe bir ad nesnesi veya bir bayt dizesi aracılığıyla dolaylı olarak başvurulabilir.

public sealed class NamedDestination : IAppointment

yapıcılar

İsim Tanım
NamedDestination(Document, string) Adlandırılmış hedef oluşturun.

Özellikleri

İsim Tanım
Name { get; } Adlandırılmış hedefin adını alır.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Hedefi dize değerine dönüştürür.

Ayrıca bakınız