NamedDestination

NamedDestination class

Açık sözdizimi ile doğrudan tanımlanmak yerine, bir hedefe bir ad nesnesi veya bir bayt dizesi aracılığıyla dolaylı olarak başvurulabilir.

public sealed class NamedDestination : IAppointment

yapıcılar

İsimTanım
NamedDestination(Document, string)Adlandırılmış hedef oluşturun.

Özellikleri

İsimTanım
Name { get; }Adlandırılmış hedefin adını alır.

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Hedefi dize değerine dönüştürür.

Ayrıca bakınız