PDF3DContent

PDF3DContent class

Sınıf PDF3DContent.

public class PDF3DContent

yapıcılar

İsimTanım
PDF3DContent()Yeni bir örneğini başlatırPDF3DContent sınıf.
PDF3DContent(string)Yeni bir örneğini başlatırPDF3DContent sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Extension { get; }. uzantısını alır

yöntemler

İsimTanım
GetAsByteArray()3B içeriği bayt dizisi olarak alır.
GetAsStream()3B içeriği akış olarak alır.
Load(string)Belirtilen dosya adıyla 3B içeriği yükler.
LoadAsPRC(byte[])Bayt dizisinden 3B içeriği PRC formatı olarak yükler.
LoadAsPRC(Stream)Akıştan 3D içeriği PRC formatı olarak yükler.
LoadAsPRC(string)Belirtilen dosya adıyla 3D içeriği PRC formatı olarak yükler.
LoadAsU3D(byte[])Bayt dizisinden 3D içeriği U3D formatı olarak yükler.
LoadAsU3D(Stream)Akıştan 3D içeriği U3D formatı olarak yükler.
LoadAsU3D(string)Belirtilen dosya adıyla 3D içeriği U3D formatı olarak yükler.
SaveToFile(string)3D içeriği dosyaya kaydeder.

Ayrıca bakınız