PDF3DContent

PDF3DContent class

Sınıf PDF3DContent.

public class PDF3DContent

yapıcılar

İsim Tanım
PDF3DContent() Yeni bir örneğini başlatırPDF3DContent sınıf.
PDF3DContent(string) Yeni bir örneğini başlatırPDF3DContent sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Extension { get; } . uzantısını alır

yöntemler

İsim Tanım
GetAsByteArray() 3B içeriği bayt dizisi olarak alır.
GetAsStream() 3B içeriği akış olarak alır.
Load(string) Belirtilen dosya adıyla 3B içeriği yükler.
LoadAsPRC(byte[]) Bayt dizisinden 3B içeriği PRC formatı olarak yükler.
LoadAsPRC(Stream) Akıştan 3D içeriği PRC formatı olarak yükler.
LoadAsPRC(string) Belirtilen dosya adıyla 3D içeriği PRC formatı olarak yükler.
LoadAsU3D(byte[]) Bayt dizisinden 3D içeriği U3D formatı olarak yükler.
LoadAsU3D(Stream) Akıştan 3D içeriği U3D formatı olarak yükler.
LoadAsU3D(string) Belirtilen dosya adıyla 3D içeriği U3D formatı olarak yükler.
SaveToFile(string) 3D içeriği dosyaya kaydeder.

Ayrıca bakınız