PDF3DStream

PDF3DStream class

Sınıf PDF3DStream.

public class PDF3DStream

yapıcılar

İsim Tanım
PDF3DStream(Document, PDF3DArtwork) Yeni bir örneğini başlatırPDF3DStream sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Content { get; set; } İçeriği alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız