PDF3DViewArray

PDF3DViewArray class

Sınıf PDF3DViewArray.

public class PDF3DViewArray

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Görüntüleme sayısını alır.
Item { get; set; } Alır veya ayarlarPDF3DView diziyi belirtilen dizinde görüntülemek için.

yöntemler

İsim Tanım
Add(PDF3DView) Belirtilen görünümü ekler.
RemoveAll() Tüm görünümleri kaldırır.
RemoveAt(int) Belirtilen dizindeki görünüm dizisinden görünümü kaldırır.

Ayrıca bakınız