PdfActionCollection

PdfActionCollection class

Sınıf, eylemlerin listesini açıklar.

public class PdfActionCollection : IEnumerable<PdfAction>

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Eylemlerin sayısını alır.
Item { get; }Dizinine göre eylemi alır.

yöntemler

İsimTanım
Add(PdfAction)Eylem listesine eylem ekleyin.
Delete(int)Eylemi dizine göre kaldırın.
GetEnumerator()Numaralandırıcıyı alır.

Ayrıca bakınız