PdfActionCollection

PdfActionCollection class

Sınıf, eylemlerin listesini açıklar.

public class PdfActionCollection : IEnumerable<PdfAction>

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Eylemlerin sayısını alır.
Item { get; } Dizinine göre eylemi alır.

yöntemler

İsim Tanım
Add(PdfAction) Eylem listesine eylem ekleyin.
Delete(int) Eylemi dizine göre kaldırın.
GetEnumerator() Numaralandırıcıyı alır.

Ayrıca bakınız