PolyIntent

PolyIntent enumeration

Çokgen veya çoklu çizgi ek açıklamasının amaçlarını numaralandırır.

public enum PolyIntent

değerler

İsim Değer Tanım
Undefined 0 Tanımsız durum.
PolygonCloud 1 Ek açıklamanın bir bulut nesnesi olarak işlev görmesi amaçlandığı anlamına gelir.
PolyLineDimension 2 Çoklu çizgi notunun bir boyut olarak işlev görmesi amaçlandığını gösterir.
PolygonDimension 3 Çokgen açıklamasının bir boyut olarak işlev görmesi amaçlandığını belirtir.

Ayrıca bakınız