RenderModeType

RenderModeType enumeration

Enum RenderModeType: oluşturma modu türleri kümesi

public enum RenderModeType

değerler

İsim Değer Tanım
Solid 0 “Katı” oluşturma modu.
SolidWireframe 1 “SolidWireFrame” oluşturma modu.
Transparent 2 “Şeffaf” oluşturma modu.
TransparentWareFrame 3 “TransparentWareFrame” oluşturma modu.
BoundingBox 4 “Sınırlayıcı Kutu” oluşturma modu.
TransparentBoundingBox 5 “TransparentBoundingBox” oluşturma modu.
TransparentBoundingBoxOutline 6 “TransparentBoundingBoxOutline” oluşturma modu.
Wireframe 7 “WireFrame” oluşturma modu.
ShadedWireframe 8 “ShadedWireFrame” oluşturma modu.
Vertices 9 “Vertices” oluşturma modu.
ShadedVertices 10 “ShadedVertices” oluşturma modu.
Illustration 11 “Çizim” oluşturma modu.
SolidOutline 12 “SolidOutline” oluşturma modu.
ShadedIllustration 13 “ShadedIllustration” oluşturma modu.

Ayrıca bakınız