Rendition

Rendition class

RendtionAnnotation’ın yorumlama nesnesini tanımlayan sınıf.

public class Rendition

Özellikleri

İsimTanım
Name { get; set; }Bir kullanıcı arabiriminde kullanım ve JavaScript eylemleriyle ad ağacı araması için yorumlamanın adını belirten metin dizesi.
RenditionType { get; }Yorum türünü alır.

Ayrıca bakınız