RenditionOperation

RenditionOperation enumeration

Eylem tetiklendiğinde gerçekleştirilecek işlem.

public enum RenditionOperation

değerler

İsim Değer Tanım
PlayStop 0 Açıklamayla ilişkilendirilmiş bir yorumlama yoksa, açıklamayla ilişkilendirerek belirtilen yorumu oynatın. Bir yorumlama zaten açıklamayla ilişkilendirilmişse durdurulur ve yeni yorumlama açıklamayla ilişkilendirilir.
Stop 1 Açıklamayla ilişkili olarak oynatılan yorumlamayı durdurun.
Pause 2 Ek açıklamayla ilişkili olarak oynatılan yorumlamayı duraklatın.
Resume 3 Açıklamayla ilişkili olarak oynatılan herhangi bir yorumlamayı sürdürün.
PlayResume 4 Açıklamayla ilişkilendirerek belirtilen yorumu oynatın. Bir yorumlama zaten ek açıklama ile ilişkilendirilmişse, duraklatıldıysa yorumlamaya devam edin.
Undefined -1 İşlem tanımlanmadı.

Ayrıca bakınız