RenditionOperation

RenditionOperation enumeration

Eylem tetiklendiğinde gerçekleştirilecek işlem.

public enum RenditionOperation

değerler

İsimDeğerTanım
PlayStop0Açıklamayla ilişkilendirilmiş bir yorumlama yoksa, açıklamayla ilişkilendirerek belirtilen yorumu oynatın. Bir yorumlama zaten açıklamayla ilişkilendirilmişse durdurulur ve yeni yorumlama açıklamayla ilişkilendirilir.
Stop1Açıklamayla ilişkili olarak oynatılan yorumlamayı durdurun.
Pause2Ek açıklamayla ilişkili olarak oynatılan yorumlamayı duraklatın.
Resume3Açıklamayla ilişkili olarak oynatılan herhangi bir yorumlamayı sürdürün.
PlayResume4Açıklamayla ilişkilendirerek belirtilen yorumu oynatın. Bir yorumlama zaten ek açıklama ile ilişkilendirilmişse, duraklatıldıysa yorumlamaya devam edin.
Undefined-1İşlem tanımlanmadı.

Ayrıca bakınız