RenditionType

RenditionType enumeration

Numaralandırma, olası Yorumlama türlerini açıklar.

public enum RenditionType

değerler

İsim Değer Tanım
Media 0 Medya yorumlama nesnesi.
Selector 1 Seçici yorumlama nesnesi.
Undefined 2 Yorumlama türü tanımsız.

Ayrıca bakınız