RenditionType

RenditionType enumeration

Numaralandırma, olası Yorumlama türlerini açıklar.

public enum RenditionType

değerler

İsimDeğerTanım
Media0Medya yorumlama nesnesi.
Selector1Seçici yorumlama nesnesi.
Undefined2Yorumlama türü tanımsız.

Ayrıca bakınız