ReplyType

ReplyType enumeration

Açıklama ile InReplyTo. tarafından belirtilen açıklama arasındaki ilişkilerin türlerini (“yanıt türü”) numaralandırır.

public enum ReplyType

değerler

İsimDeğerTanım
Undefined0Tanımsız ilişki.
Reply1Ek açıklama, InReplyTo tarafından belirtilen ek açıklamaya bir yanıt olarak kabul edilir. Görüntüleyici uygulamaları, bir ek açıklamaya verilen yanıtları tek tek göstermemeli, birlikte, ileti dizili yorumlar biçiminde göstermelidir.
Group2Açıklama, InReplyTo. tarafından belirtilen açıklama ile gruplandırılır.

Ayrıca bakınız