ReplyType

ReplyType enumeration

Açıklama ile InReplyTo. tarafından belirtilen açıklama arasındaki ilişkilerin türlerini (“yanıt türü”) numaralandırır.

public enum ReplyType

değerler

İsim Değer Tanım
Undefined 0 Tanımsız ilişki.
Reply 1 Ek açıklama, InReplyTo tarafından belirtilen ek açıklamaya bir yanıt olarak kabul edilir. Görüntüleyici uygulamaları, bir ek açıklamaya verilen yanıtları tek tek göstermemeli, birlikte, ileti dizili yorumlar biçiminde göstermelidir.
Group 2 Açıklama, InReplyTo. tarafından belirtilen açıklama ile gruplandırılır.

Ayrıca bakınız