SelectorRendition

SelectorRendition class

Sınıf, seçici yorumlamayı açıklar.

public sealed class SelectorRendition : Rendition

Özellikleri

İsim Tanım
Name { get; set; } Bir kullanıcı arabiriminde kullanım ve JavaScript eylemleriyle ad ağacı araması için yorumlamanın adını belirten metin dizesi.
Renditions { get; } Yorum dizisini alır.
RenditionType { get; } Yorum türünü alır.

Ayrıca bakınız