SoundData

SoundData class

Açıklama etkinleştirildiğinde çalınacak sesi tanımlayan bir ses verisini temsil eder.

public sealed class SoundData

Özellikleri

İsimTanım
Bits { get; set; }Kanal başına örnek değeri başına bit sayısını alır veya ayarlar.
Channels { get; set; }Ses kanallarının sayısını alır veya ayarlar.
Contents { get; }Açıklama etkinleştirildiğinde çalınacak ses akışını alır.
Encoding { get; set; }Örnek veriler için kodlama biçimini alır veya ayarlar.
Rate { get; set; }Örnekleme oranını saniye başına örnek olarak alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız