SoundEncoding

SoundEncoding enumeration

Örnek veriler için kodlama biçimi.

public enum SoundEncoding

değerler

İsim Değer Tanım
Raw 0 0 ila 2^bit aralığında belirtilmemiş veya işaretsiz değerler − 1.
Signed 1 İkili tamamlayıcı değerler.
MuLaw 2 μ kanunu kodlu örnekler.
ALaw 3 Kanunla kodlanmış örnekler.

Ayrıca bakınız