SoundIcon

SoundIcon enumeration

Açıklamanın görüntülenmesinde kullanılacak simgeleri numaralandırır.

public enum SoundIcon

değerler

İsimDeğerTanım
Speaker0Hoparlör simgesi.
Mic1Mikrofon simgesi.

Ayrıca bakınız