SoundIcon

SoundIcon enumeration

Açıklamanın görüntülenmesinde kullanılacak simgeleri numaralandırır.

public enum SoundIcon

değerler

İsim Değer Tanım
Speaker 0 Hoparlör simgesi.
Mic 1 Mikrofon simgesi.

Ayrıca bakınız