SoundSampleData

SoundSampleData class

Bir ses nesnesine özgü ek girişleri temsil eder (Bölüm 9.2 PDF1-7)

public class SoundSampleData

yapıcılar

İsimTanım
SoundSampleData(long)Yeni ses örneği verilerini başlatır.
SoundSampleData(long, int)Yeni ses örneği verilerini başlatır.
SoundSampleData(long, int, int)Yeni ses örneği verilerini başlatır.
SoundSampleData(long, int, int, SoundSampleDataEncodingFormat)Yeni ses örneği verilerini başlatır.

Özellikleri

İsimTanım
BitsPerChannel { get; set; }Kanal başına örnek değeri başına bit sayısını alır veya ayarlar.
EncodingFormat { get; set; }Kodlama biçimini alır veya ayarlar.
NumberOfSoundChannels { get; set; }Ses kanallarının sayısını alır veya ayarlar.
SamplingRate { get; set; }Örnekleme hızını alır veya ayarlar.

Alanlar

İsimTanım
const DefaultEncodingFormatKodlama biçimi için varsayılan değer.
const DefaultOfBitsPerChannelBitsPerchannel parametresi için varsayılan değer.
const DefaultOfSoundChannelsKanallar parametresi için varsayılan değer.
const DefaultSamplingRateSamplingRate için varsayılan değer.

Ayrıca bakınız