SoundSampleData

SoundSampleData class

Bir ses nesnesine özgü ek girişleri temsil eder (Bölüm 9.2 PDF1-7)

public class SoundSampleData

yapıcılar

İsim Tanım
SoundSampleData(long) Yeni ses örneği verilerini başlatır.
SoundSampleData(long, int) Yeni ses örneği verilerini başlatır.
SoundSampleData(long, int, int) Yeni ses örneği verilerini başlatır.
SoundSampleData(long, int, int, SoundSampleDataEncodingFormat) Yeni ses örneği verilerini başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
BitsPerChannel { get; set; } Kanal başına örnek değeri başına bit sayısını alır veya ayarlar.
EncodingFormat { get; set; } Kodlama biçimini alır veya ayarlar.
NumberOfSoundChannels { get; set; } Ses kanallarının sayısını alır veya ayarlar.
SamplingRate { get; set; } Örnekleme hızını alır veya ayarlar.

Alanlar

İsim Tanım
const DefaultEncodingFormat Kodlama biçimi için varsayılan değer.
const DefaultOfBitsPerChannel BitsPerchannel parametresi için varsayılan değer.
const DefaultOfSoundChannels Kanallar parametresi için varsayılan değer.
const DefaultSamplingRate SamplingRate için varsayılan değer.

Ayrıca bakınız