SoundSampleDataEncodingFormat

SoundSampleDataEncodingFormat enumeration

Ses örneği verileri için kodlama biçimi.

public enum SoundSampleDataEncodingFormat

değerler

İsimDeğerTanım
Raw00 ila 2B aralığında belirtilmemiş veya işaretsiz değerler − 1.
Signed1İkili tamamlayıcı değerler.
muLaw2μ kanunu kodlu örnekler.
ALaw3Kanunla kodlanmış örnekler.

Ayrıca bakınız