StampIcon

StampIcon enumeration

Açıklamanın görüntülenmesinde kullanılacak simgeleri numaralandırır.

public enum StampIcon

değerler

İsimDeğerTanım
Draft0Taslak damga simgesi.
Approved1Onaylı damga simgesi.
Experimental2Deneysel damga simgesi.
NotApproved3Damga simgesi onaylanmadı.
AsIs4Damga simgesi “olduğu gibi”.
Expired5Damga simgesinin süresi doldu.
NotForPublicRelease6Herkese açık yayın için değil.
Confidential7Gizli.
Final8Son damga.
Sold9Satılan damga.
Departmental10Departman.
ForComment11Yorum için.
ForPublicRelease12Herkese açık sürüm için.
TopSecret13Çok gizli.

Ayrıca bakınız