TextIcon

TextIcon enumeration

Açıklamanın görüntülenmesinde kullanılacak simgeleri numaralandırır.

public enum TextIcon

değerler

İsim Değer Tanım
Note 0 Not simgesi.
Comment 1 Yorum simgesi.
Key 2 Anahtar simgesi.
Help 3 Yardım simgesi.
NewParagraph 4 YeniParagraf simgesi.
Paragraph 5 Paragraf simgesi.
Insert 6 Simge ekle.
Check 7 Simgeyi kontrol edin.
Cross 8 Çapraz simge.
Circle 9 Daire simgesi.
Star 10 Yıldız simgesi.

Ayrıca bakınız