AnnotationType

WidgetAnnotation.AnnotationType property

Açıklama türünü alır.

public override AnnotationType AnnotationType { get; }

Ayrıca bakınız