DefaultAppearance

WidgetAnnotation.DefaultAppearance property

Alanın varsayılan görünümünü alır veya ayarlar.

public DefaultAppearance DefaultAppearance { get; set; }

Ayrıca bakınız