Exportable

WidgetAnnotation.Exportable property

Alanın dışa aktarılabilir bayrağını alır veya ayarlar.

public bool Exportable { get; set; }

Ayrıca bakınız